2500
ஆப்கானிஸ்தானின் காபூல் சர்வதேச விமான நிலையம் மீண்டும் பரபரப்பாக இயங்கத் தொடங்கியுள்ளது. வெளியேற விரும்பும் 235 உள்நாட்டு பயணிகளை  ஏற்றிக் கொண்டு ஒரு விமானம் கத்தாருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது. ...

8767
ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் தீவிரவாதிகளில் ஒருவர் அதிபர் மாளிகையில் உற்சாக நடனமாடிய காட்சி இணையத்தில் அதிகமானோரால் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அந்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களைக் கைப்பற்றிய தாலிபான்கள் த...BIG STORY