1171
சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட ஆதித்யா எல் 1 விண்கலம் பயணத்தின் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி விட்டதாக இஸ்ரோ அமைப்பின் தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் விண்வெளி ஆய்வு துவங்கி 60 ஆண...

5532
சூரியனை ஆய்வு செய்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆதித்யா எல்-1 விண்கலத்தின் புவி சுற்று வட்டப்பாதை உயரம் 3-வது முறையாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2-ம் தேதி ஆதித்யா எல்-1' விண்கலத்...

5992
சூரியனை ஆராய்வதற்கு அனுப்பப்பட்ட ஆதித்யா எல்1 விண்கலத்தின் முதற்கட்ட சுற்றுவட்டப்பாதை உயரம் வெற்றிகரமாக அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில், 2ம் கட்ட சுற்றுவட்டப்பாதை உயரம் நாளை அதிகரிக்கப்பட உள்ளது. பி.எஸ்...

5384
சூரியனை ஆராய்வதற்கு அனுப்பப்பட்ட ஆதித்யா எல்1 விண்கலத்தின் முதல்கட்ட சுற்றுவட்டப்பாதை உயரம் வெற்றிகரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பி,எஸ்.எல்.வி. சி-57 ராக்கெட் மூலம் நேற்று விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட ஆத...

1308
சூரியனை ஆய்வு செய்ய உள்ள ஆதித்யா எல்-1 விண்கலத்தை விண்ணில் ஏவுவதற்கான கவுண்ட்டவுன் 24 மணி நேர கவுன்ட்டவுன் நாளை காலை 11.50 மணிக்கு தொடங்குகிறது. சூரியனை ஆய்வு செய்யும் இந்தியாவின் முதல் விண்வெளித்...BIG STORY