1376
 கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்வதற்கான அனுமதியை சீரம் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு தலைமை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் இன்று வழங்கினார். ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆஸ்ட்ராஜெனகா நிறுவனம் சேர...BIG STORY