3845
சென்னையில் நண்பர் வீட்டில் தங்கி இருந்தபோது மாயமான, நடிகை ஷாலு ஷம்முவின் ஐபோன் 'டன்சோ' பார்சல் மூலமாக அவரது வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல திரைப்பட...