2339
அமெரிக்காவுடன் போலந்து மேற்கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ், 14 ஆப்ராம்ஸ் போர் டாங்கிகள் போலந்துக்கு அனுப்பப்பட்டன. ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பை தடுக்கும் முயற்சியாக, நாட்டின் கிழக்கு எல்லையில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த...BIG STORY