2401
ஆனி அமாவாசையை முன்னிட்டு, முக்கிய கோயில்கள், கடற்கரைகளில் பொதுமக்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினர்.  அமாவாசை நாட்களில் ஆறுகள், கடலில் புனித நீராடி முன்னோர்களை வழிப...BIG STORY