2816
சீனாவுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு சிப்களை விற்பனை செய்வதை நிறுத்தி வைக்க அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு  அந்நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். முன்னணி அமெரிக்க நிறுவனங்களான என்விடியா மற்றும் AMD நிறுவ...BIG STORY