716
வேளாண் சாகுபடி பரப்பு குறைந்து வரும் வட்டாரங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளிடம் முதலைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்....BIG STORY