1805
எகிப்தில் உடற்பயிற்சிக்கு வயது ஒரு தடை இல்லை என்பதை உணர்த்தும் விதமாக 68 வயது முதியவர் ஒருவர் ஆர்வமுடன் சாலைகளில் உடற்பயிற்சி செய்து வருகிறார். மின்யா நகரை சேர்ந்த வேளாண் பொறியாளரான அப்தெல் மொஹைமா...BIG STORY