1565
சென்னை 44 வது புத்தகக் காட்சி இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. கடந்த மாதம் 24ம் தேதி தொடங்கிய இந்த புத்தகக் காட்சியில், 700க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளில் பல லட்சம் புத்தகங்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த...