397
இரண்டாம் உலகப் போரின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட டெலிகிராஃப் முறையை விர்சுவல் ரியாலிட்டி மூலம் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கி உள்ளனர். இரண்டாம் உலகப் போரின் போது மோர்ஸ் குறியீடு மற்றும் டெலிகிராஃப் மூலம் ரகசிய ...