557
சென்னையில் வாக்கு எண்ணிக்கை முகவர்களுக்கு 15 மண்டல அலுவலகங்களில் கொரோனா சோதனை செய்யப்படுகிறது. தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மே 2ஆம் நாள் எண்ணப்படுகின்றன. சென்னையில் 3 வாக்கு எண்ணு...BIG STORY