3897
இஸ்ரோவின் அடுத்த தலைவராக மூத்த ராக்கெட் விஞ்ஞானி எஸ். சோம்நாத் நியமிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தின் இயக்குனராக 2018 முதல் இருந்து வரும் சோம்நாத், ஜிஎஸ்...BIG STORY