4134
துருக்கி தலைநகர் இஸ்தான்புல்லில் கிறிஸ்தவ ஆலயமாக இருந்து பிறகு அருங்காட்சியமாக மாற்றப்படட் பழம் பெருமை வாய்ந்த ஹாகியா சோபியா மசூதியாக மாற்றப்பட்டதற்கு கிரீஸ் நாடு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இஸ...

1489
ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய நகரமான இஸ்தான்புல், கொரோனா தடுப்பு கட்டுப்பாடுகளால் ஆள்நடமாட்டம் இன்றி வெறிசோடியது. யுனஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய அருங்காட்சியம் ஹாகியா சோபியா, கொரோனா தடுப்பு நடவ...