2183
ரஷியாவின் கொரோனா தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக் v-யின் 3ம் கட்ட பரிசோதனையை மேற்கொள்ள, ஹைதராபாத்தை சேர்த நிறுவனம், தலைமை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளரிடம் அனுமதி கோரியுள்ளது. உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசியாக அற...