832
பின்லாந்து நாட்டில் பெண் ஒருவர் சாலையில் பனிச்சறுக்கு செய்யும் காட்சி காண்போரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக அந்நாட்டில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், சாலைகள் அனைத்தும் ப...