1168
குவைத்தின் புதிய மன்னராக ஷேக் நவாப் அல் அகமது அல் சபாவுக்கு முடி சூட்டப்பட்டது. குவைத் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மன்னராக முடி சூட்டப்பட்ட அவர், குவைத்தின் வளமைக்கும், நிலைத்தன்மைக்கும்...