1423
வெளிமாநிலத்தவர்களை சொந்த மாநிலத்துக்கு அனுப்புவதற்கான வழிகாட்டு முறைகளை அரசாணையாக வெளியிட்டுள்ள தமிழக அரசு, போக்குவரத்துக்கான செலவை அந்தந்த மாநில அரசுகளே ஏற்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அ...BIG STORY