1190
சீனாவில் சாலையில் விற்பனை செய்துகொண்டிருந்த ஹீலியம் கேஸ் பலூன்கள் திடீரென வெடித்து சிதறின. ஜியாங்சு மாகாணத்தின் ஜென்ஜியாங் நகரில் நடைபாதை வியாபாரி ஒருவர் ஹீலியம் கேஸ் பலூன்களை விற்பனை செய்துகொண்டி...BIG STORY