3993
கோலாரில் உள்ள ஆப்பிள் போன் அசெம்பிளி ஒப்பந்த நிறுவனமான விஸ்ட்ரான் கார்ப்பரேஷனுக்கு புதிய ஆர்டர் எதையும் வழங்கப்போவதில்லை என ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த தைவான் நிறுவனத்தில் கடந்த 12 ஆம்...