2041
நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள இரண்டு முக்கிய ராணுவ விமான கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் இந்த ஆண்டு கையெழுத்தாக உள்ளன. சுமார் 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த ஒப்பந்தங்களின்படி, இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக...BIG STORY