33328
செவ்வாய் கிரகத்தில் கடுமையான வானிலை மாற்றம் காரணமாக செயலிழந்து வரும் விண்கலத்துடன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் போராடி வருகின்றனர்.  மனிதர்களுக்குப் பல காலமாகவே பூமியைத் தவிர வேறு கிரகங்களில் உயிரி...

7692
செவ்வாய்க் கோளுக்கு நாசா அனுப்பியுள்ள பெர்சவரன்ஸ் விண்கலம் அங்கு முதன் முதலில் செய்த ஒலிப்பதிவை அனுப்பியுள்ளது. செவ்வாய்க் கோளை ஆய்வு செய்ய பெர்சவரன்ஸ் என்னும் விண்கலத்தை அமெரிக்காவின் நாசா அனுப்ப...

2889
பல்வேறு சோதனைகளுக்கு பின்னர் அமெரிக்கா ஸ்பெஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்டார்ஷிப் எஸ் 10 விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. நிலவிற்கு மனிதர்களை அழைத்து செல்வதற்கான ஸ்டார்ஷிப் எஸ் 10 விண்கலத்...

3622
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அனுப்பிய பெர்சவரன்ஸ் ரோவர் விண்கலம்  தரையிறங்கிய போது பதிவு செய்யப்பட்ட தனது முதல் ஆடியோ பதிவை நாசா வெளியிட்டுள்ளது. ரோவர் விண்கலம்...

3189
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா அனுப்பிய பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி இன்று செவ்வாயில் தரையிறங்குகிறது. செவ்வாய் கோளில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்தனவா, அதற்கான சுவடுகள் அங்கு எ...

3274
ஐக்கிய அமீரக விண்கலம் எடுத்து அனுப்பிய செவ்வாய் கிரகத்தின் படத்தை அந்த நாடு முதல்முறையாக வெளியிட்டது. விண்வெளி ஆய்வில் அரபு நாடுகளுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வு செய்வதற்...

1636
அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா, செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய அனுப்பிய விண்கலம் வரும் 18ம் தேதி செவ்வாயில் இறங்க உள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஏவப்பட்ட அட்லஸ் வி என்ற ராக்கெட் பயணித்து, அதற்போது செவ்வா...