7610
பதினெட்டே மணி நேரத்தில் 25.54 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள நான்கு வழி சாலையை அமைத்து, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் சாதனை படைத்துள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை 52 ல் விஜய்பூர்-சோலாபூர் இடையே போடப்பட்ட இந்த ...BIG STORY