979
நாட்டின் மொத்த விற்பனை விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கமானது 8 மாதங்களுக்குப் பிறகு, கடந்த அக்டோபரில் ஏற்றம் கண்டுள்ளது. மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தயாரிப்பு ...