2275
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பயிர்களை சேதப்படுத்தி வரும் வெட்டுக்கிளிகள் ட்ரோன் மூலம் மருந்து தெளித்து அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வடமாநிலங்களில் படையெடுக்கும் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளால் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்க...