934
செவ்வாயின் தரை வெப்பநிலை குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக நாசாவின் இன்சைட் லேண்டருடன் அனுப்பப்பட்ட, குழி தோண்டும் கருவி, அதன் முயற்சியில் தோல்வியடைந்து செயலிழந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 201...

1477
சீனா, செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பிய டினாவென்-1 ஆய்வுக்கலம் இது வரை 40 கோடி கிலோ மீட்டர் பயணம் செய்துள்ளது. அடுத்த மாதம் இந்த ஆய்வுக்கலம் செவ்வாயின் சுற்றுப் பாதையில் நுழையும் என சீனாவின் தேசிய வி...

1410
சீனாவின் ஆராய்ச்சி விண்கலமான சாங் இ-5ன் லேண்டர் கருவி வெற்றிகரமாக, திட்டமிட்டபடி நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மாதம் 24ம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட இந்த விண்கலம், சனிக்கிழமை ...BIG STORY