3479
டிராக்டரில் குசன் சோபாக்களில் அமர்ந்து ராகுல் காந்தி பேரணி செல்வதாக மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி விமர்சனம் செய்துள்ளார். மத்திய அரசின் சர்ச்சைக்குரிய 3 வேளாண் சட்டங...