9809
சொந்த ஊர் திரும்பும் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் ரயில் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது. சுமார் ஏழாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கான உணவு செலவை அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. பீக...BIG STORY