185
கடவுளின் மீது உண்மையான நம்பிக்கையும் பக்தியும் வைத்து யோக பயிற்சியை மேற்கொண்டால் நமக்கும் சக்திகள் கிடைக்கும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு யோகியின் சுய சரிதம் என்ற புத்தகத்தின் க...