4662
கட்சிகள் மாவட்ட கவுன்சிலர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் திமுக + 138 1021 அதிமுக + 02 215  மற்றவை  00 144 ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்ற 9 மாவட்ட ஊராட்சி குழு தல...

19034
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: வெற்றி நிலவரம்       அதிமுக+ வெற்றி நிலவரம் மா.கவுன்சிலர்  ஒ.கவுன்சிலர்  240 2136 திமுக+ வெற்றி நிலவரம் ...BIG STORY