1328
இலங்கை புத்தளம் மாவட்டத்தில் சுறா மற்றும் திமிங்கலங்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கி வருவது மீன்வர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புத்தளம் மாவட்டம் கல்பிட்டி அருகே உள்ள  பாரிபாடு கடற்கரையோரத்தில்...