991
அமெரிக்காவின் மிசோரி மாகாணத்தில் உள்ள புனித லூயிஸ் சிறைச்சாலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர். அதிகாலை வேளையில், செல்களில் இருந்து வெளியே வந்த 115 கைதிகள் சிறைச்சாலையின் ந...