1379
புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளுக்கான மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் தீர்வு புத்தகங்களை மாநில பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு முதல...

532
பொதுத்தேர்வு எழுத உள்ள 5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு மாதிரி வினாத்தாள் வெளியிடப்படாததால் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.  இந்த ஆண்டு மார்ச் 30ஆம் தேதி முதல் பொதுத் ...