1268
நைஜீரியாவில் பயங்கரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட மாணவர்களில் 344 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். அந்நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள கட்சினா மாகாணம் கங்கரா என்ற  இடத்தில் உள்ள அரசு ஆண்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு ...