221
லண்டனில் உள்ள அடுக்கு மாடி கட்டிடம் ஒன்றின் 12வது தளத்தில் பயங்கர தீவிபத்து ஏற்பட்டது. லண்டனின் மேற்கு பகுதியில் உள்ளது கிரென்ஃபெல் டவர். இங்கு கடந்த 2017ம் ஆண்டு பயங்கர தீவிபத்து ஏற்பட்டதில் கட்...