2217
விவேகம் மிக்க கருத்துக்களை காமெடியாக மக்கள் மனதில் விதைத்த வித்தகரும், மரங்களை நட்டு கலாமின் கனவுக்கு உருவம் கொடுத்தவர் விவேக். தமிழகத்தின் எந்த ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து முதன் முதலாக தலைநகர் சென்ன...