2445
விழாக்காலத்தையொட்டி முன்பணமாக 10 ஆயிரம் ரூபாய் வட்டியில்லாமல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கும் வழங்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலாசீதாராமன் கூறியுள்ளார்.  இந்த திட்டத்திற்க...