463
ஜம்மு காஷ்மீரில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி மேலும் 6 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மாநிலத்தில் ஆட்சியில் இருந்த பாஜக - மக்கள் ஜனநாயக கூட்டணி முறிந்ததை அடுத்து, குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கடந்த ...