1238
இந்தியா- அமெரிக்கா ராணுவத்தினரின் போர் பயிற்சி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பிகானீர் படைத்தளத்தில் இரு நாட்டு ராணுவத்தினர் இணைந்து யுத் அபியாஸ் என்ற பெயரில் போர் பயிற்சியில் ...