253
பள்ளி மாணவர்களின் இடைநிற்றலைத் தவிர்க்க வரும் கல்வியாண்டிலிருந்து மாணவர்களுக்கு போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து தர தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. தொலைதூர மலைப்பகுதிகள் மற்றும் ஊ...

435
380-ஆவது சென்னை தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அணிவகுத்து நிற்கும் கார்கள்.... ஓங்கி உயர்ந்த கட்டடங்கள்... பரபரப்புடன் இயங்கும் வணிக நிறுவனங்கள்... இவைதான் நாம் இன்று பார்க்கும் சென்னை... ஆனா...