925
12 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு தங்கள் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசியை போட்டுக் கொள்ள அனுமதிக்குமாறு ஃபைஸர் மற்றும் பையோஎன்டெக் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இதுதொடர்பாக அந்நிறுவனங்கள் ஐரோப்பிய ஒன...