154
இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தை பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் முடக்கி வைத்திருப்பதை எதிர்த்து தொடுக்கப்பட்டுள்ள வழக்கு மீது அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து இ...

225
பிரெக்ஸிட் விவகாரத்தில் நிலவும் முட்டுக்கட்டைக்கு பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்தல் நடத்துவது ஒன்றுதான் தீர்வைத் தரும் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார். பிரிட்டன் நாட...