4312
செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வுப் பணிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி தனது பயணத்தின் முதல்கட்ட சோதனை ஓட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ளதாக நாசா அறிவித்துள்ளது. செவ்வாயில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்ததற்கான அல்...

10964
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய நாசா அனுப்பிய பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி, அந்த கிரகத்தின் தெளிவான படங்களை எடுத்து அனுப்பியுள்ளது. செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்யவும், ஏற்கனவே உயிரினங்கள் இருந்தனவா அல்லது ...

21251
பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கும் வீடியோவை அமெரிக்க விண்வெளி மையமான நாசா வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த 18ம் தேதி செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் இருந்து மணிக்கு 12 ஆயிரம் மைல் வேகத்தில் இறங...

4741
செவ்வாயில் தரையிறங்குவதற்கு சற்றுமுன்னதாக எடுத்த செல்ஃபியை, நாசாவின் ஆய்வூர்தியான பெர்சிவரன்ஸ் அனுப்பியுள்ளது. செவ்வாயின் வளிமண்டலத்திற்குள் நுழைந்த பெர்சிவரன்ஸ், அங்கு தரையிறங்கியதை, ஏழு நிமிட பய...

2648
நாசாவின் பெர்சிவரன்ஸ் ரோவர் வெற்றிகரமாக மார்சில் தரையிரங்கிய நிலையில் அதன் வழிநடத்துக் குழுவின் தலைவர் இந்திய வம்சாவளி பெண் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சுவாதி மோகன் என்பவ...

2903
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா அனுப்பிய பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி வெற்றிகரமாக செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது. செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வுசெய்ய பெர்சிவரன்ஸ் என்ற ...

3221
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா அனுப்பிய பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி இன்று செவ்வாயில் தரையிறங்குகிறது. செவ்வாய் கோளில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்தனவா, அதற்கான சுவடுகள் அங்கு எ...