237
சென்னைப் பள்ளிகளில் சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் ஸ்மார்ட் கல்வி முறையை சிறப்பாக செயல்படுத்தியமைக்காக சென்னை மாநகராட்சிக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகரத் திட...