19020
சீனாவின் மங்கோலியா கோவ்ட் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் உள்ள பேயன்னூர் (Bayannur) நகரில் எலிகள் மூலம் பரவும் பூபானிக் பிளேக் நோய் (bubonic plague) இரண்டு பேருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசு செய்தி நிறுவனம் தெர...