2003
பூனைக்குட்டியை வளர்க்க ஆசைப்பட்டு, புலிக்குட்டியை வாங்கியதால், பிரெஞ்சு தம்பதி ஒன்று போலீஸ் விசாரணையை எதிர்கொண்டுள்ளது. நார்மண்டியைச் சேர்ந்த லா ஹவ்ரே தம்பதி ஆன்லைன் விளம்பரம் ஏற்படுத்திய ஆர்வத்த...