3028
இந்தியாவில் கடந்த 2018ம் ஆண்டு புலிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பு கின்னஸ் உலக சாதனை (Guinness World Record) புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகா...

1761
மேற்குவங்க மாநில சுந்தரவனக்காடுகளில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை 96 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2018-2019ம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட வனவிலங்குகளின் கணக்கெடுப்பின்படி, அக்காட்டில் 88 புலிகள்மட்டுமே இருந்தன. இ...