813
வலது காலில் ஏற்பட்ட வலி காரணமாக வாடிகன் நகரில் இன்று நடைபெற உள்ள புத்தாண்டு பிரார்த்தனை நிகழ்ச்சியில் போப் பிரான்சிஸ் கலந்து கொள்ள இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு போப்பாக பிரான்சிஸ் ...BIG STORY