1202
வங்கிப் பாதுகாப்புப் பெட்டகம் தொடர்பான புதிய விதிகளை ஆறு மாதத்துக்குள் வகுக்க ரிசர்வ் வங்கிக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர் கடன் நிலுவையைக் கட்டவில்லை எனக் கூறி அவரது பாதுகாப்பு...