606
சீனா, ஆப்டிகல் ரிமோட் சென்சிங் புதிய செயற்கைகோளை வெற்றிகரமாக அதன் சுற்றுவட்டபாதைக்கு அனுப்பியது. அந்நாட்டின் ஜிச்சாங் ஏவுதளத்தில் இருந்து காஃபென் -13 செயற்கைக்கோளுடன் மார்ச் -3 பி ராக்கெட் அதிகால...